Gelir tablosu işletmenin belirli bir dönemde  elde ettiği tüm gelirler  ile  aynı dönemde katlandığı  bütün maliyet ve giderleri  ve bunların sonucunda  işletmenin elde ettiği  dönem kârını yada  uğradığı dönem  zararını topluca gösteren  muhasebe raporudur.

Gelir tablosundan faydalanılarak;

 • İşletmenin gelecek planlaması daha doğru bir şekilde yapılabilir,
 • İşletmenin geleceğe dair satış ve pazarlama politikaları net bir şekilde belirlenebilir,
 • Geçmişte izlediği politikaların ne denli işe yaradığı gözlemlenebilir,
 • Geçmiş, mevcut mali durumu görülebilir ve gelecekteki mali durum için ön tahmin yapılabilir.

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?
 • Gelir tablosu,  mali  tablolar  ilkelerine  uyularak  düzenlenir.  Tabloda  esas  faaliyetlerden  sağlanan gelir  ile  süreklilik  gösteren  diğer  olağan  faaliyetlerinden  sağlanan  gelir  ayrı  ayrı  gösterilmektedir. Gelir tablosu finansal analize elverişli olarak rapor tipinde ya da hesap tipi olarak düzenlenebilir.
 • Süreklilik göstermeyen  olağan  dışı  gelirlerde  ayrı  olarak  gösterilmektedir. Gelirlerde  olduğu  gibi giderlerde  de  aynı  ayrı  söz
 • Esas faaliyetler  için  yapılan  giderler  ile  süreklilik  gösteren  diğer olağan faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağan dışı giderlerde ayrı ayrı gösterilmektedir.
 • İşletmenin yıl içerisinde elde ettiği gelirler; 6 ile başlayan gelir hesaplarının alacağına, giderler ise 7 ile başlayan gider hesaplarının borcuna yazılır.
 • Gelir tablosunu düzenleyebilmemiz için dönem sonlarında:
  – Dönem sonu envanter işlemlerini tamamlarız. Sattığımız malların maliyet kaydını yaparız.
  – Gider hesapları, yansıtma hesapları kullanılarak 6 ile başlayan gelir tablosundaki ilgili gider hesaplarına aktarılarak kapatılır.
 • Tüm gelir ve gider hesapları 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarında toplandığında Gelir tablomuzu düzenleyebiliriz ya da bilgisayarda alabiliriz. Daha sonra da 6 ile başlayan tüm gelir ve gider hesapları 690- Dönem Kâr ve Zararına devredilerek kapatılır.
Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı

İşletmeler, gelir tablolarının bir örnekliğini sağlayarak karşılaştırılmalarında kolaylık sağlamak ve anlam birliği oluşturmak amacıyla aşağıdaki formlardaki biçimde düzenler.

 

Gelir tablosunun  yukarıda belirtilen ayrıntıları içine alacak  biçimde düzenlenmesi halinde, faaliyet dönemine  ait gelir kaynaklarını ve yapılan giderleri  ayrıntılı bir şekilde  görmek olanaklı  olabilecektir.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir