Enflasyon, bir ülkede satılan mal ve hizmetlerin fiyatlarının genel seviyesinde düzenli olarak meydana gelen artışa verilen isimdir. Enflasyon, yıllık olarak ve yüzdelik bazda ölçülür. Yükseldiği durumlarda çoğu ürünün fiyatı da artış gösterir. Başka bir deyişle enflasyon arttıkça elinizdeki paranın değeri azalır, yani alım gücünüz düşer.

Enflasyonun yükselmesinin en bilinen sebeplerinin başında arz- talep dengesinin bozulması gelmektedir. Piyasada üretilen mal ve hizmetler tüketim talebini karşılayamadığı zaman, mal veya hizmetin fazla talep görmesi ile meydana gelen fiyat artışına talep enflasyonu adı verilmektedir.

Hizmet ya da mal üretiminde kullanılan ürünlerinin ya da hammaddelerin fiyatının artması durumunda ortaya koyulan hizmet ya da malın toplam fiyatının artması durumunda, talepte bir azalma gözlemlenir, bu durumda talep azlığına bağlı olarak piyasada yaşanılan durgunluk maliyet enflasyonu şeklinde tanımlanmaktadır.

Ülkeye karşılığı olmayan döviz ve altın miktarının girişinin artması, para arzının artması, üretimin doğal kaynaklara ya da farklı bir nedene bağlı olarak azalması da enflasyon oranını etkileyen sebepler arasındadır.

Enflasyon Yükseldiğinde Ne Olur?
 • Tüketicilerin alım gücü zayıflar. En çok dar ve sabit gelire sahip aileler olumsuz etkilenir.
 • Paraya olan güven yok olur. Paranın değişimi ve değer biriktirme işlevleri yok olur.
  Türk Lirası döviz karşısında değer kaybettiği için döviz ve altın borcu olanlar geri ödemede güçlük yaşar.
 • Enflasyon yükselirse bankalar da faiz oranlarını yükseltir. Finansman alımı ve ödemeleri daha zor hale gelir.
 • Üreticiler fiyatları belirlemekte güçlük çeker. Vatandaşlar da fiyatlardaki değişimleri takip edemez hale gelir. Bunun sonucunda da hem üreticiler hem de vatandaşlar için endişeli bir ortam yaratır. Üreticiler üretim yapmakta, vatandaşlar ile satın alımda isteksiz davranırlar.
 • Yüksek enflasyonun olduğu durumda ülke ekonomisi verimsizleştiği için diğer ülkelerle olan ekonomik rekabet de büyük ölçüde zarar görür. Ekonomik anlamda büyüme ve istihdamın artması için ihtiyaç duyulan yabancı yatırımlar da düşüş gösterir.
 • Piyasalarda yatırım yapılmaması ve istihdamın durması yüzünden, emeğin karşılığı olan ücretler düşer ve işten çıkarma durumları artar.
 • Ülkenin yoksulluk ve işsizlik oranı artış gösterir. Gelir seviyesi yüksek olanlar daha zengin hale gelirken, geçinme güçlüğü yaşayanlar daha yoksul hale gelir.
 • Gelir dağılımında yaşanan adaletsizlik nedeniyle yatırımcılar yeni istihdam alanları kurmazlar. Bunun riskli bir durum olduğunu düşünerek, ellerindeki nakit parayı döviz, altın ve gayrimenkule yatırarak daha çok kazanmayı amaçlarlar. Bu da ülke ekonomisinde dalgalanmalara sebep olur.
 • Enflasyon aynı zamanda belirsizliği oluşturur.Fiyat artışlarındaki dengesizlik sonucu piyasa belirsiz hale gelir.
 • Bütçe açığı arttıkça, giderleri karşılamak amacıyla başka ülkelerden borç alınır. Bunun neticesinde ise dış borçlanma artar.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir